Nieuwe Buitenveldertgroepen in Zeeland

Nadat er jarenlang in Zeeland alleen een, erg actieve, Buitenveldergroep was in Goes heeft de kartrekker aldaar, Sylvia, mede in samenspraak met de verslavingszorginstelling voor Zeeland – Emergis – het initiatief genomen om op meerdere plaatsen in Zeeland groepen op te starten.

Inmiddels is naast de groep Goes ook een groep in Middelburg actief en binnenkort zal er ook een groep beginnen in Vlissingen.

Er staan nog twee locaties op de nominatie en we zullen zodra dat duidelijk is, dat vermelden op deze pagina.

Informatie

Voor verdere informatie, locaties en tijden, klik op de onderstaande links:

‘> naar groep Goes

‘> naar groep Middelburg

‘> naar groep Vlissingen