Tafelmanieren

De deelnemers aan de groep zijn uitsluitend ‘lotgenoten’, geen relaties of deskundigen. Gespreksleider is één van de deelnemers, eventueel in overleg aan te wijzen. Indien nieuwe deelnemers aanschuiven leest de gespreksleider de spelregels voor en die zijn als volgt:

Wij zijn hier in een groep mensen die zelf een oplossing zoeken voor hun eigen verslavingsprobleem, en een manier om in vrijheid verder te leven. Er zijn geen buitenstaanders aanwezig. Straks vraag ik aan de groep waarover wij vandaag gaan praten; het kan even duren, maar op een gegeven moment komt iemand met een vraag, ervaring of probleem. Met elkaar kiezen we dan het onderwerp voor het groepsgesprek, en daarvoor gelden de volgende Gespreksregels:

Ik vraag wie er wil beginnen met praten, of wijs iemand aan. Als deze klaar is, komt de volgende, en zo volgt de hele kring. We praten over onszelf, uit onszelf. We onderbreken elkaar niet, er is geen discussie, en we hebben geen kritiek op elkaar. Je mag eventueel afwijken van het onderwerp als je daar behoefte aan hebt.
Agressie, fysiek of verbaal, is niet toegestaan.
We adviseren elkaar niet.
We komen op tijd, en verstoren de groep niet.
Wanneer je de afgelopen periode een uitglijder, terugval, of opleving van de verslaving hebt meegemaakt, ben je van harte welkom. Wanneer je hiervan nog niet hersteld bent, luister dan. Er is echter voor niemand de plicht om te praten, dus als je luistert zegt dat verder niets. We kennen elkaar alleen bij de voornaam en wat aan tafel gezegd wordt blijft ook aan tafel: we moeten kunnen rekenen op veiligheid binnen de groep.

Nieuwe bezoekers kunnen meteen deelnemen aan het groepsgesprek, maar mogen ook eerst kijken hoe de spelregels werken, en pas iets zeggen over het onderwerp of zichzelf nadat de anderen gesproken hebben. Er is echter ook voor nieuwe deelnemers geen plicht om te praten. Tot slot krijgt degene die het onderwerp heeft ingebracht de ruimte om iets te zeggen, en daarna sluit ik de bijeenkomst.

We hebben ook nog wat praktische regels in de groep, en die zijn als volgt:

  • Het is niet toegestaan telefoonnummers en andere contactgegevens van derden aan iemand anders te vragen: dat doe je rechtstreeks aan de betrokkene.
  • Na afloop van het gesprek doet iedereen wat geld in de pot van de groep, als bijdrage aan de kosten voor koffie, huur, en eventuele groepsactiviteiten. Er is geen vast bedrag, ieder betaalt naar eigen inzicht.
  • We vragen iedereen de mobiele apparatuur uit te zetten, zodat we in alle rust kunnen spreken en luisteren.
  • We spreken in de richting van de hele groep of de gespreksleider, zodat degene die het onderwerp heeft ingebracht zich niet ongemakkelijk hoeft te voelen.
  • Mededelingen aangaande de groep worden gedaan voordat het groepsgesprek begint.