Gespreksregels

De Buitenveldertgroepen zijn er voor iedereen die ervoor kiest vrij van verslaving te leven.

Deelnemers zijn uitsluitend lotgenoten, geen naasten, hulpverleners of buitenstaanders.

Niemand hoeft zich aan of af te melden en er is geen registratie: je kunt anoniem blijven.

Gespreksleider is één van de deelnemers. Deze leest de volgende gespreksregels voor:

We zijn hier in een groep mensen die zelf een oplossing zoeken voor hun afhankelijkheid of dwangmatigheid. We zoeken naar onze eigen manier om in vrijheid verder te leven.

We kennen elkaar alleen bij de voornaam. Wat hier gezegd wordt blijft onder ons: we moeten kunnen rekenen op veiligheid binnen de groep. We komen op tijd en verstoren de groep niet.

Straks zoeken we een onderwerp waarover wij vandaag gaan praten. Het kan soms even duren maar op een gegeven moment komt iemand met een vraag, ervaring of probleem.

Met elkaar kiezen we het onderwerp voor het groepsgesprek en kijken wie er wil beginnen. Als deze klaar is komt de volgende en zo volgt de hele groep.

Je mag eventueel afwijken van het onderwerp als je daar behoefte aan hebt.

Tot slot kan degene die het onderwerp heeft ingebracht nog wat zeggen.

Daarna is de bijeenkomst afgelopen.

We praten uit en over onszelf, dus in de ‘ik-vorm’.

We onderbreken elkaar niet en praten zonder discussie, advies of kritiek.

We behandelen elkaar met respect. (Verbale en fysieke agressie is dus niet toegestaan.)

 Een terugval veroordelen we niet en je bent altijd welkom verder te werken aan je herstel.

We gaan er wel van uit dat je jouw eigen herstel en dat van andere bezoekers respecteert.

Als je onder invloed bent kom dan die dag niet naar het groepsgesprek.

Als je nog uit balans bent luister dan deze keer. Maar als je alleen luistert denken we niet automatisch dat je aan je verslaving hebt toegegeven want niemand is hier verplicht te praten. Als je liever luistert kan dat.

Als je vindt dat je de verslaving overwonnen hebt en dat je jouw eigen of andere verslavende middelen weer kunt gebruiken blijf dan weg want wij willen ons juist blijvend bevrijden van verslaving. (Als je in gebruik bent zoek dan ook professionele hulp.)

We hebben ook nog wat praktische regels:

  • Vraag eventuele contactgegevens van iemand direct aan die persoon zelf, niet via een ander.
  • Na afloop van het gesprek doet iedereen die dat wil wat geld in de pot van de groep. Dat is een bijdrage aan koffie, huur, en eventuele groepsactiviteiten als de groep dat wil. Er is geen vast bedrag, ieder betaalt naar eigen inzicht.
  • We zetten alle apparaten uit zodat we in alle rust kunnen spreken en luisteren.
  • We spreken in de richting van de hele groep of van de gespreksleider zodat degene die het onderwerp heeft ingebracht zich niet ongemakkelijk hoeft te voelen.
  • Wil je iets kwijt over hoe we werken, bespreek dat dan na afloop van het groepsgesprek met de groep en/of gespreksleider, of neem contact op via www.zelfhelp.nl
  • Mededelingen aangaande de groep worden gedaan voordat het groepsgesprek begint.