Gespreksregels

Deelnemers aan de groep zijn ‘lotgenoten’, geen buitenstaanders, relaties of deskundigen. Niemand hoeft zich aan of af te melden, en er is geen registratie: je kunt anoniem blijven.

Gespreksleider is één van de deelnemers. Deze leest de volgende gespreksregels voor:

We zijn hier in een groep mensen die zelf een oplossing zoeken voor hun afhankelijkheid of dwangmatigheid. We zoeken naar onze eigen manier om in vrijheid verder te leven.

Straks zoeken we een onderwerp waarover wij vandaag gaan praten. Het kan soms even duren maar op een gegeven moment komt iemand met een vraag, ervaring of probleem.

Met elkaar kiezen we het onderwerp voor het groepsgesprek en kijken wie er wil beginnen. Als deze klaar is komt de volgende en zo volgt de hele groep.

We onderbreken elkaar niet.

Je mag eventueel afwijken van het onderwerp als je daar behoefte aan hebt.

We praten uit onszelf en over onszelf, zonder advies, discussie of kritiek.

We behandelen elkaar met respect.

Ook als de verslaving afgelopen periode sterker was dan jij ben je van harte welkom om verder te werken aan je herstel. Een uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten veroordelen we niet. We gaan er wel van uit dat je de groep respecteert.

Als je onder invloed bent kom dan die dag niet naar het groepsgesprek. Als je niet onder invloed bent maar nog wel uit balans luister dan deze keer.

Overigens is niemand verplicht te praten. Als je liever luistert kan dat. Dan denken we niet automatisch dat je aan je verslaving hebt toegegeven.

We kennen elkaar alleen bij de voornaam.

Wat hier gezegd wordt blijft onder ons: we moeten kunnen rekenen op veiligheid binnen de groep.

We komen op tijd, en verstoren de groep niet.

Tot slot kan degene die het onderwerp heeft ingebracht nog wat zeggen. Daarna is de bijeenkomst afgelopen.

We hebben ook nog wat praktische regels:

  • Vraag eventuele contactgegevens van iemand direct aan die persoon zelf, niet via een ander.
  • Na afloop van het gesprek doet iedereen die dat wil wat geld in de pot van de groep. Dat is een bijdrage aan koffie, huur, en eventuele groepsactiviteiten als de groep dat wil. Er is geen vast bedrag, ieder betaalt naar eigen inzicht.
  • We zetten alle apparaten uit zodat we in alle rust kunnen spreken en luisteren.
  • We spreken in de richting van de hele groep of van de gespreksleider zodat degene die het onderwerp heeft ingebracht zich niet ongemakkelijk hoeft te voelen.
  • Mededelingen aangaande de groep worden gedaan voordat het groepsgesprek begint