Professionals

Zelfhelp is niet het enige.

Er zijn twee grote verschillen tussen de zelfhelpgroepen en de
professionele hulp.

Ten eerste tref je in een zelfhelpgroep uitsluitend lotgenoten die in vergelijking met de ‘deskundigen’ geen speciale opleiding hebben genoten. Ten tweede is het deelnemen aan de groep niet beperkt in tijd. Je maakt zelf uit hoe lang je meedoet. Voor velen van ons is dat al vele jaren.

In de praktijk vullen zelfhelp en professionele zorg elkaar vaak aan. De groep neemt hierbij een eigen plaats in. Ieder kan zijn eigen recept samenstellen.

Voor meer informatie, download het worddocument voor professionals via deze [link].