Zelfhelp

Zelfhelp betekent werken aan jezelf.
Samen met anderen die hetzelfde doen.
Bij ons gebeurt dat in groepsgesprekken. Zonder pottenkijkers.

Je leert weer op eigen benen te staan, of je ontdekt weer dat je eigen benen hebt. En je vindt een nieuwe inrichting voor je leven. Ook kun je ontdekken dat sommige zaken zich niet laten veranderen.
Als je dat inziet vergroot je de kans op wezenlijke en blijvende veranderingen in je leven.

Wekelijks zijn er bijeenkomsten in diverse plaatsen.
De meeste deelnemers kiezen voor een vaste groep. Al kan de samenstelling van een groep per keer veranderen. Maar de deelnemers zitten altijd op dezelfde golflengte. En hanteren altijd dezelfde spelregels.

Mensen verschillen.

Er zijn mensen die behoefte hebben aan strakke regels, of juist zich ertegen verzetten. Mensen die het één zeggen, maar het andere bedoelen. Mensen van 50+ of jongeren van nog geen 25. Mannen en vrouwen.
Verschillende mensen dus, maar ze komen wel bij elkaar. Ieder heeft het recht aan tafel te komen als hij dit zelf wenst. Los van achtergrond en van manier van leven. Zolang je je aan de afgesproken regels houdt en de groep als geheel of individuele deelnemers niet beschadigt. Er is geen verplichting om te komen of je af te melden.

Tijdens een groepsgesprek ben je volledig vrij om dingen wel of niet te zeggen of op een andere manier te tonen. En zo vaak van mening te verschillen als je wilt.
Er is geen gelijk of ongelijk. Het zijn je eigen ervaringen aan tafel die je meeneemt en waar je iets mee kunt doen. Wat dat is, is voor iedereen anders. Maar het werkt wel, is onze ervaring.

Mensen kunnen de groep ervaren als iets wat ze nodig hebben.
Op den duur kan dat veranderen en komt er meer ontspanning in de deelname. Dan worden de wekelijkse bezoeken iets waarvoor je gewoon kiest, vanuit een eigen behoefte aan contact met anderen en met de manier van werken. Steeds weer nieuwe impulsen opdoen die je al luisterend krijgt aangereikt.

We proberen in de groep niet te blijven steken in het verleden, maar ons te richten op zaken in het heden.
Ons zoveel mogelijk praktisch en concreet bezig te houden met de eigen leefwereld. Leven in het hier en nu. Wat betekent dat bestaande beperkingen in het heden aanvaard moeten worden. In het begin is het zaak je te beperken tot het doorbreken van je actuele dwanggedrag. En te werken aan een goede geestelijke en lichamelijke conditie. Pas daarna kan je zinvol aan andere zaken werken. Je merkt vanzelf welke dat in jouw eigen situatie zullen zijn